INICIACIÓN Á COSMOLOXÍA MODERNA

AQUÍ AÍNDA ESTAMOS EN OBRAS! 

 2 ENTRADAS DISPOÑÍBEIS 

HIPERCUBO E A 4ª DIMENSIÓN  

 

 

 

MEDINDO DISTANCIAS NO UNIVERSO
A RELATIVIDADE RESTRINXIDA  

 A RELATIVIDADE XERAL
A LEI DE HUBBLE E A EXPANSIÓN DO UNIVERSO 

 

 

O BIG BANG
MODELOS COSMOLÓXICOS