ALMACÉN DE FRASES

         

...............................................................                                                             ..............................................................................

               

       
     1) 'O saber non ocupará lugar, pero o que é tempo...' . Jorge Wagensberg, divulgador científico.
     

      2) 'Nunca me atopei con alguen tan ignorante de quen non puidese aprender algo'. Galileo Galilei.
      

      3) 'Porque eu son do tamaño do que vexo, e non do tamaño da miña altura'. Fernando Pessoa.
                        

         
      4) 'O coñecido é sempre finito, o descoñecido infinito'.
T.H. Huxley.   

      5) 'O universo non só é máis estraño de como o imaxinamos, é incluso máis estraño do que podemos imaxinar'.   J.B.S. Haldane (1892-1964).

          
      6) 'A dúbida é o principio da sabiduría'. Aristóteles (384-322 a.n.e.).
      
      7) 'Deixamos de temer aquilo que aprendimos a entender'.  Marie Slodowska (M. Curie) (1867-1934).
      
      8)
'O último que un sabe é por onde comezar'. Blaise Pascal (1623-1661).
      
       9) 'É moito mellor coñecer algo acerca de todo, que todo dunha única cousa'.  
            Blaise Pascal (1623-1661).
    
      10)
"Un non pode depender dos seus ollos cando a imaxinación está desenfocada".
           
Mark Twain (1835-1910).
    
      11)
'Só dúas cousas son infinitas: o Universo e a estupidez humana, e da primeira non estou moi seguro'. Albert Einstein (1879-1955).
   
 
      12)    'A imaxinación é a máis científica das facultades, porque é a única que comprende a analoxía universal". Charles Baudelaire (1821-1867).
    
      13) 'Because something is happening, but you don't know what it is'. (Por que algo está pasando, pero non sabes o que é). Da 'Balada do home delgado', Bob Dylan (1941-).
    
       14) '
Os límites da miña linguaxe sinalan os límites do meu  universo'.Ludwig Wittgenstein (1889-1951))
    

      
15)
'Só vemos o que coñecemos'. Johann W. von Goethe (1749-1832).
     
       16) 'O importante é non deixar de facerse preguntas'. Albert Einstein.
     
        17) "Se buscas resultados distintos, non fagas sempre o mesmo". Albert Einstein.

        18) O único sitio onde o éxito chega antes que o traballo é no dicionario". Anónimo.