DEBUXANDO UN HIPERCUBO TETRADIMENSIONAL .                                  Os 'proxectos de teoría' máis recentes da Física, a 'supergravidade' e a 'teoría de supercordas'                              coinciden en que pode que vivamos nun Universo de... 11 dimensións! (Destes 'proxectos de teoría' tan...'super', falaremos noutra sección).        Aínda que, coa axuda das matemáticas, podemos traballar cun número alto de dimensións sen problema, o certo é que non podemos velas literalmente cos nosos ollos. Somos seres limitados para percibir só 3 dimensións espaciais. Cun ollo poderíamos captar información de 2 dimensións (como nun cadro ou na pantalla da TV), e, grazas ao traballo combinado dos dous ollos, captamos unha terceira dimensión espacial, percibindo a distancia á que se atopa un obxecto de nós segundo o ángulo que forman os raios que, procedentes do obxecto, chegan aos nosos ollos: un ángulo pequeno quere dicir que o obxecto está lonxe, un ángulo grande que está próximo.. Disto, que se coñece como paralaxe, imos falar noutro lugar do 'curruncho web', ao tratar sobre como se mide a distancia dos astros do Sistema Solar.      A proposta aquí é, simplemente, demostrar que si podemos imaxinarnos obxectos en 4 dimensións espaciais como, p.e., un hipercubo tetradimensional.  Pero para isto hai que seguir unha secuencia lóxica. 1) Para comprender como é un hipercubo temos que coller carreiriña e comezar con menos dimensións, nas que si nós 'controlamos', SEGUINDO A SECUENCIA DA GRÁFICA:  A) Imaxinemos un obxecto de dimensión 0: un punto. É algo abstracto pero perfectamente imaxinábel, ¿non si?  B) Logo imaxinemos un obxecto sinxelo de 1 dimensión: un segmento. ¿En que remata este obxecto? ¿Cantos límites ten?. Creo que é doado ver que os límites son 2 puntos.  C) Agora imaxinemos un cadrado, de 2 dimensións e comprobemos que os seus límites son: 4 segmentos.  D) Se facemos o mesmo con 3 dimensións, temos un cubo, limitado por...6 cadrados.  E) Isto quere dicir que, non saberemos como é un hipercubo de 4 dimensións pero temos unha pista importante: podemos deducir que será un obxecto  limitado por.....8 cubos. ¿Ves porqué? Para ver como sería o hipercubo pulsa aquí.