INICIACIÓN Á COSMOLOXÍA MODERNA De momento hai tres entradas dispoñíbeis, e algunha máis anunciada, paciencia! COMO É UN HIPERCUBO DE CATRO DIMENSIÓNS MEDINDO DISTANCIAS NO UNIVERSO A RELATIVIDADE XERAL DE EINSTEIN (1915)  A LEI DE HUBBLE E A EXPANSIÓN DO UNIVERSO O BIG BANG MODELOS COSMOLÓXICOS A RELATIVIDADE RESTRINXIDA DE EINSTEIN (1905) O MUNDO DO MOI,        MOI PEQUENO A RELATIVIDADE DE          GALILEO