BLOG   BLOG    Neste BLOG (un subcurrunchiño máis personal e subxectivo, dentro deste sitio web sobre ciencia) pretendo incluír algúns comentarios eloxiosos, sobre persoas ás que debo agradecer a súa beneficiosa influencia, ou comentarios críticos, sobre situacións, estados ou cousas que, lonxe de axudar, complícanlle a vida ás persoas e demais seres vivos deste planeta, iso si, centrándome aquí, no mundo relacionado coa ciencia e a aprendizaxe da mesma, pois, de non ser así, habería demasiadas cousas das que falar.    Dado que resulta algo menos obxectivable, máis subxectivo, comezarei por presentarme. Comezando coa literatura: ‘Cien años de soledad’ Homenaxe a Gabriel García Márquez